Een opleiding om je voor te bereiden op de toekomst van de fysiotherapie?

Gepubliceerd op 16 januari 2020 om 11:27

Het zorglandschap verandert. In de nabije toekomst zal ook de rol van de fysiotherapeut veranderen. Het KNGF vult dit in met een Veranderagenda, waar ze al meermaals ook een bijeenkomst voor organiseerden. Ook ik vraag me af hoe de toekomst van de fysiotherapie eruit gaat zien. Die nieuwsgierigheid bracht me gisteravond naar de Hogeschool Leiden.

Daar, in de hal naast de kantine, stonden drie enthousiaste docenten die vertelden over hun nieuwe masteropleiding. Tussen een grote banner, een rad met beroepsrollen en een groot tv-scherm vertelden de drie over hun toekomstvisie op de fysiotherapie.

"De zorgvraag verandert", vertelde John Verhoef, lector Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg. "In het gat dat straks ontstaat, kunnen fysiotherapeuten een grote rol spelen. Maar ook andere disciplines, zoals personal trainers, springen in dit gat. De master Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg bereid de studenten voor op dit veranderende zorglandschap."

Volgens de docenten ontwikkel je tijdens de master de vaardigheden die je nodig hebt om de beweegvraagstukken in jouw wijk op te lossen. Je leert verschillende onderzoeksvaardigheden om je hierbij te helpen. Tijdens de opleiding doe je in het eerste jaar een stapje terug: je gaat bekijken hoe jouw wijk daadwerkelijk in elkaar zit en waar behoefte aan is.

"Als fysiotherapeuten hebben we soms de neiging om snel dingen te gaan doen. We schieten gelijk in de actiemodus", meent een van de docenten. "Maar het is soms ook goed om eerst het probleem van alle mogelijke invalshoeken te analyseren. Daar beginnen we in de opleiding ook mee."

In het eerste blok ligt de focus op de wijk. Daarna spitst de opleiding zich toe op de burger zelf. In het laatste blok van het eerste jaar ga je juist een stapje hoger dan de wijk, naar de organisatie van zorg en welzijn. Het gehele tweede jaar staat in het teken van de masterthesis. Elke fase van de opleiding sluit je af met een beroepsproduct, die direct toepasbaar is op jouw eigen wijk. Daarom is een (leer)werkplek een van de vereisten van de opleiding.

Deze tweejarige hbo-master is volgens de docenten een verbreding van het vak. Waar andere masters, zoals manuele therapie, grotendeels een verdieping zijn, richt de master van de Hogeschool Leiden zich voornamelijk op het verbreden van de beroepsrollen van de fysiotherapeut die in de bacheloropleiding al aan bod kwamen. De NVAO kwam afgelopen oktober op bezoek bij de opleiding.

 

“Wij hebben vandaag een mooie didactische aanpak gezien. Wij zijn onder de indruk van de visie op gezondheidszorg (in de wijk), waarbij de individuele behoeften centraal staan. Ook het enthousiasme bij het team was aansprekend. Wij verwachten hele leuke studenten die je moet afremmen in hun enthousiasme.”

Het panel van de NVAO

Overgenomen uit het nieuwsbericht van de Hogeschool Leiden

 

Na deze avond was ik positief verrast. Ik denk dat de Master Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg een interessante overweging is voor collega's die zich actief willen bezighouden met de toekomst van de fysiotherapie. Het is een van de manieren om invulling te geven aan de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Je krijgt nieuwe gereedschappen aangereikt om je als fysiotherapeut te ontwikkelen naar de spil van de beweegzorg in de wijk.

Via dit blog wil ik slechts bekendheid geven aan de opleiding. Ben je geïnteresseerd of heb je vragen?

Op de website van de Hogeschool Leiden vind je meer informatie over de Master Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg.